Category

כללי

כללי

איך לעבור טסט?

בכל שנה אנו ניגשים לערוך מבחן רישוי לרכב שלנו, שנועד לוודא כי הרכב תקין ובטיחותי לנוסעים ולסביבה. עדיף תמיד להתכונן לטסט הרכב, בדיוק כמו לכל…
שטיבי
2018-10-23
כללי

סוגי הביטוחים

ביטוח חובה לפי פקודת ביטוח רכב מנועי משנת 1970 כל רכב מנועי הנוסע בארץ חייב בביטוח חובה. ביטוח זה מכסה את פגיעות הגוף של כל…
שטיבי
2018-10-23
כללי

מונחים בעולם הרכב

שמאי רכב מי שרשום בפנקס השמאים , עיסוק בשומה ובהערכת שווי של רכב ונזקים שנגרמו לרכב בתאונה או מכל סיבה אחרת. שווי רכב שווי הרכב…
שטיבי
2018-10-23
כללי

תפקיד שמאי רכב ?

כלום יודעים שתפקיד השמאי רכב הוא להעריך את הנזק לאחר התאונה, אבל למה באמת צריך שמאי רכב? הרי אפשר להיכנס למוסך ולבקש הצעת מחיר על…
שטיבי
2018-10-23